لقی شێخانی یەکێتی زانایان بەشداری سیمینارەکی تایبەت بە خۆپارێزی لە کۆرۆنا دەکات

ئه فرو روژا بينج شه مبى ريكه فتى ٢٠٢٠ /٢٧/٢ لقا شيخان زانايان ب سه رپه رشتيا به ريز (ملا سعید مجيد امين) ئه ندامى سه ر كردايه تيا ئيكه تيا زانايان وبه ربرسى لقا شيخان زانايان وناوجا قه سروك زانايان ب سه رپه رشتيا به ريز (ملا عبدالسلام ) به رپرسى ناوجا كه قه سروك زانايان ب هه فكارى ل كه ل كه رتى شيخان وقه سروكى يا ته ندروستى را بو ب كريدانا سميناره كا ته ندروستى ماموستايين ئايينى وموختار وريه سبى وماقيلين ده فه را ناحيا قه سروكى ب ناف و نيشانى خو باراستن ژ نخوشيين سه رده م وره و شه نبيريا كرنا خه لكى ده فه رى بو (دكتور هشيار ودكتور نجم الدين ودكتور شفان) ول في سميناردا تيشك ئيخستنه سه ر كه له ك بابه تين ته ندروستى