لقی زاخۆی یەکێتی زانایان چەند چالاکیەک ئەنجام دەدات

 ئه فرو روژا سى شه مبی 12/1/2021 ئیکه تیا زانا لق زاخو کومبوونا خو یا هه یفانه سازکر ب سه ر به رشتیا به ریز ( شیخ ممدوح شیخ جبار) به ربرسی لقا زاخو ئیکه تیا زانا وب ئامه ده بوونا کارکیرین لقی وبه ربرسين هه ر جار لژنان ولدور نوترین بیشهاد يا سالا 2021 بو خزمه تا ئايين وماموستایین ئایبنی وگه ل ولات.


هەر ئه فرو به ریز ( شیخ ممدوح شیخ جبار ) به ربرسی لقی زاخو ئیکه تیا زانایین ئایینی ئیسلامی کوردستان په رتوکا( بینجی سالیا خزمه تا ئیکه تیا زانا ) وپه رتوکا ( بهارا دلان بو ئیمانداران ) کر دیاری بو به ریز ( ملا سعید عبدالرحمن ) ریفه به ری ئه وقافا زاخو وجه ند ماموستایبن ئایبنی..


هەروەسا شاندی كارگیریا لقز زاخو ئیکه تیا زانا بیکهاتی بو ژ ماموستا ( ملا غياث ملا احمد ) و ماموستا ( ملا خالد احمد ) وماموستا ( ملا عبدالرحمن عبالحمید ) سه ردانا په رتوک خانا زاخو یا گشتی کرن وپه رتوکا ( بینجی سالیا خزمه تا ئیکه تیا زانایین ئایینی ئیسلامی کوردستان) وپه رتوکا ( رولی ئیکه تیا زانا وماموستایبن ئایینی ژبو خوپارستن ژفایروسا کورونا د کوردستانی دا ) کرنه دیاری بو په رتوکخانا زاخو یا کشتی وهه ر که سه ک د شیت سه ره دانا په رتوکخانی بکن بو خواندنا هه ردوو په رتوکان .


هەر ئه‌ڤرو ل روژا سێ شه‌مبێ به‌رێز (شيخ ممدوح شبخ جبار ) به رپرسی لقی زاخو ئیکه تیا زانا ودگه ل کارگیرین لقی پێشوازیكر ل به ریز ( خلیل پیرموس ) بیشمه رگی دیرین وکه سایه تی ده فه را گولیا وبه‌رێزان مختار وماموستای ئایبنی یی گوندئ مه‌لا عه‌ره‌ب ژبو سه‌ره‌دانا وان بو ئیکه تیا زانا لق زاخو ‌ .


 


راگه هاندنا لقی زاخو ئیکه تیا زانا