قائيمقامی قەزای شێخان سەردانی لقی شێخانی یەکێتی زانایان دەکات

ئه فرو روژا چار شه مبى ريكه فتى ٢٠٢١/٣/٣١ به ريز قايمقامى قه زا شيخان (شيخ سردار) سه ر ه دانا باره گايى لقا شيخان زانايان كر وژلايى به ريز (ملا سعيد مجيد امين) ئه ندامى سه ركردايه تيا ئيكه تيا زاناييت ئايينى ئيسلامى ل كوردستانى و به ربرسى لقا شيخان زانايان بيشوازى هاته كرن وجه ند ته وه رين گريداى ب ماموستايين ئايينى فه وره شا ده فه را شيخان ب گشتى وبا به تى هه نوكه يى وفايروسى كورونا دان وستاندن ل سه ر هاته كرن