چەند چالاکیەکی لقی شێخانی یەکێتی زانایان

ئه فرو روژا دوو شه مبى ريكه فتى ١٧/٥/٢٠٢١ به ريز قايمقامى قه زا شيخان (شيخ سردار)  سه ر ه دانا باره گايى لقا شيخان زانايان كر وژلايى به ريز (ملا سعيد مجيد امين) ئه ندامى سه ركردايه تيا ئيكه تيا زاناييت ئايينى ئيسلامى ل كوردستانى و به ربرسى لقا شيخان زانايان بيشوازى هاته كرن و مه ره م ل فى سه ره دانى بيروز كرنا چه ژنا ره مه زانا پيروز.


هەر وەسا بيشوازى كرنا ل به ريز (مهندس خالد) ريفه به رى شاره وانيا قه زا شيخان وجه ند ماموستايين ئايينى وكه سايه تيين ديار ب مه ره ما بيروزباييا جه ژنا ره مه زانا پيروز.


هەر ل باره گايى لقا شيخان يا ئيكه تبا زاناييت ئايينى ئيسلامى ل كوردستانى بيشوازى كرنا ماموستايين ئايينى وكه سايه تيين ديار ب مه ره ما بيروزباييا جه ژنا ره مه زانا پيروز.


هەر ئه فرو روژا دوو شه مبى ريكه فتى ٢٠٢١/٥/١٧ ل باره گايى لقا شيخان يا ئيكه تيا زاناييت ئايينى ئيسلامى ل كوردستانى بيشوازى هاته كرن ل به ريزان( لقمان محمد شيرو) به ربرسي نافدا بالا لاوان (مهندس نجم الدين) ريفه به رى كشتوكالى له شيخان ب مه ره ما بيروزباييا جه ژنا ره مه زانا پيروز.


راگەیاندنی لقی شێخان