لقی شێخانی یەکێتی زانایان بەشداری فیستیڤاڵێکی تایبەت بە پێکەوەژیان دەکات

ئه فرو روژا شه مبى ريكه فتى 2023/5/13 شاندى لقا شيخان زانايان ب سه ربه رشتيا به ريز (ملا سعيد مجيد امين) به رپرسى لقا شيخان زانايان و ئه ندامى ئه نجومه نا سه ركردايه تيا مه كته با ته نفيزى يا ئيكه تيا زاناييت ئايينى ئيسلامى ل كوردستانى وشانديت دگه لدا به شدارى كر ل ئيكه مين فيسته فالا شيخان يا ره وشه نبيرى ل ژير دروشمى پيكفه ژيان،،ديروك،،گه شه پيدان،، ئه وا به ريز ( شيخ سردار شيخ يحيى برزنجي) پى رابوى ولژير چافديريا جه نابى وى  ب ئامه ده بونا باريزگه رى دهوك به ريز ( علي تتر) وجيگرى وه زيرى ئه وقافى


ب فه ر دزانين ئه م وه ك لقا شيخان زانايان ده ست خوشيى ل جه نابى  ( شيخ سردار شيخ يحيى برزنجي) قايمقامى قه زا شيخان بكه ين كو بو ئيكه مين جاره ئه ف جوره فيسته فاله تينه ئه نجامدان ل قه زا شيخان وئه ف جوره كاره ديبنه بتر مكومكرنا بيكفه ژيانى.